Dornier DO 335

3V : W.Szewczyk - Peanut Scale Model